skip to Main Content

Ons onderwijs

Ons onderwijs is gericht op de toekomst. Toekomstgericht onderwijs houdt in dat we onze leerlingen digitale vaardigheden bijbrengen, ze leren samenwerken, communiceren en kritisch en creatief leren denken. We willen onze leerlingen hulp en begeleiding geven in een betekenisvolle en lerende situatie.

We bieden ons onderwijs zoveel mogelijk in samenhang aan. Binnen het thematisch onderwijs is er ruimte voor het stellen van eigen leervragen. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te ontdekken dat leren leuk is!

Op de Horizon leert elk kind: ‘Ik hoor erbij, ik kan het en ik kan het zelf’. Bij ons op school is er een vriendelijke, open, ontspannen en goede sfeer. In de school is er een duidelijk merkbare structuur waarin helder is wat wel en niet is geoorloofd. We hebben hiervoor vier kernafspraken gemaakt.

ons onderwijs

Samen

Samen met ouders willen wij borg staan voor een fijne school voor al onze leerlingen. Samen willen we ontdekken dat God van mensen houdt. Dit is de basis voor het houden van onze medemens. Iedereen mag er zijn, zoals hij of zij is.

Jij, ik en wij… in Gods wereld hoort iedereen erbij.

Respect

Respect voor elkaar willen wij in de school laten zien door een positieve houding. Er is aandacht en belangstelling in spreken en luisteren naar elkaar.

We praten respectvol met en over elkaar.

ons onderwijs 2

Motivatie en verantwoordelijkheid

Wij begeleiden onze leerlingen op weg naar zelfstandigheid. Wij geven hen ruimte om te groeien en zelf keuzes te maken in hun leerproces. De leerlingen ontdekken de zin van het leren en ze leren van en met elkaar. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze die op de juiste manier kunnen inzetten.

We leren elke dag iets nieuws.

Veiligheid

Zonder structuur lukt het niet om veiligheid voor alle leerlingen te waarborgen. Wij hechten waarde aan eenduidige omgangs- en veiligheidsregels in en rondom de school.

Wij houden ons aan de afspraken.

Back To Top