skip to Main Content

Ruimte voor groei

 

GBS de Horizon is een gereformeerde school in Bedum. Leerkrachten en leerlingen werken in een christelijke sfeer aan optimale leerresultaten. Dit verwoorden we in: ‘Ruimte voor Groei’

We willen groeien in kennis aan taal, rekenen, sociale omgang en in het geloof in God.We zijn een lerende school, gericht om onderwijs te realiseren dat er toe doet in deze tijd. We willen onze leerlingen begeleiden om zelfstandig hun plek in de samenleving in te nemen.

Samen groeien in duurzaam leven en samenleven.

 

Onderwijsconcept

Ons onderwijs is gericht op de toekomst. Toekomstgericht onderwijs houdt in dat we onze leerlingen digitale vaardigheden bijbrengen, ze leren samenwerken, communiceren en kritisch en creatief leren denken. We willen onze leerlingen hulp en begeleiding geven in een betekenisvolle en lerende situatie.

We bieden ons onderwijs zoveel mogelijk in samenhang aan. Binnen het thematisch onderwijs is er ruimte voor het stellen van eigen leervragen. Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te ontdekken dat leren leuk is!

ons onderwijs
school-met-de-bijbel

School met de Bijbel

Wanneer u kiest voor onze school, kiest u voor een school met de Bijbel. De Bijbel is de basis van ons onderwijs.

Wat merkt uw kind hiervan? Hoe ervaart u dat als ouder? We vertellen u er graag over.

Kennismaken?

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. We adviseren u dan ook om zeker een kijkje te nemen bij de school die u op het oog hebt. U kunt onze open dagen bezoeken, maar we maken ook graag een afspraak om u te ontvangen.

Wanneer u langskomt kunt u de school bekijken en de sfeer proeven. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of onze school bij u als gezin past.

DSC_0800-600×400

Samen leven en leren in het Licht van Gods liefde.

De liefde van Jezus voor ons uiten we in aandacht, liefde en zorg voor elk kind.

Het Evangelie van Jezus Christus is ons uitgangspunt.
Elk kind is kostbaar als een parel.

Back To Top