skip to Main Content

Schoolgids

In onze schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs in onze school plaatsvindt. Welke zorg wij besteden aan de leerlingen. Welk pedagogisch en didactisch klimaat we nastreven. Verder staan de belangrijkste regels over de gang van zaken vermeld.

We vertellen wat u, als ouders, mag verwachten van de school en waarop u ons aan kunt spreken. Daarnaast staat in deze gids wat wij, als school, van u verwachten. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet en zoek contact met ons.

Schoolplan

In ons schoolplan kunt u lezen wat de koers is van onze school voor de komende jaren. deze komt binnenkort weer op de site te staan

Jaarverslag

In het jaarverslag leggen we als school verantwoording af

en het jaarverslag geeft een algemene terugblik van het afgelopen schooljaar.

Het schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan- Schooljaarplan- Schooljaarverslag.

Jaarverslag de Horizon 2022-2023

Back To Top